Công Ty TNHH Điện Công Nghiệp Toàn Thắng

SAMSUNG ELECTRONICS COMPLEX

SAMSUNG ELECTRONICS COMPLEX


THÔNG TIN CHI TIẾT

   Samsung Electronics HCMC CE Complex là dự án đầu tay của công ty TNHH MTV điện công nghiệp Toàn Thắng. Ngay từ dự án đầu tiên, chúng tôi đã lấy được niềm tin của Chủ đầu tư về chất lượng sản phẩm cũng như năng lực thi công dự án cơ điện. Đây chính là bước tạo đà và động lực để công ty chúng tôi tham gia các gói thầu lớn ở trong nước cũng như quốc tế.

    ở đâu và làm bất cứ công trình nào, Công ty luôn có những cán bộ có kinh nghiệm, đủ năng lực. Cùng với sự đầu tư máy móc phương tiện tiên tiến, hiện đại đảm bảo thực hiện tốt, đạt chất lượng và hiệu quả kinh tế. Từng bước ổn định và nâng cao đời sống CBCNV trong Công ty và luôn giữ uy tín với khách hàng. Công ty mong muốn  được Chủ đầu tư xét  chọn  là Nhà thầu có đủ năng lực, trình độ và uy tín để tham gia thi công lắp đặt công trình.


  • Hình ảnh